top of page

GOD FONDSLEDELSE

Fonden for Bedre Hørelses ledelse ønsker både at udøve god Fondsledelse og at
udvise åbenhed i forhold til Fondens ledelse og beslutninger, herunder i forhold til Fondens årsrapport. Fondens årsrapport kan tilgås
 her.

bottom of page